domingo, 10 de noviembre de 2013

TAKAGI YOSHIN RYU: DAISHO SABAKITakagi Yoshi Ryu Chugokui no Maki. Daisho Sabaki.

      El DAISHO SABAKI GATA esta formado por las siguientes técnicas:

      1-.TSUKA KUDAKI
      2-.HIKI DORI
      3-.IRI DORI
      4-.RANGAKU
      5-SUKUI DORI
      6-.MASUBONE
      7-.USHIRO GAESHI
      8-.KAKE OTOSHI
      9-.KOTE DOME
     10-.YOKO GATANA
     11-.KURUMA NAGE
     12-.YOTSUDE GATANA
     13-.YAIBA MUSUBI
     14-.SAKUSHI DORI

No hay comentarios:

Publicar un comentario