sábado, 25 de enero de 2014

KUKISHIN RYU IV


                                                    SHODEN GATA

KUKISHINDEN RYU DAKENTAIJUTSU:
                                                                                                                                                                                                      1-. SEION
2-.SUI YOKU
3-.SUISHA
4-.KUBIWA
5-.HOSETSU
6-.ISO ARASHI
7-.FUBUKI
8-.KATAHO
9-.TATSUMAKI


TORA NO MAKI:

1-. SEION
2-.SUI YOKU
3-.SUISHA
4-.KUBIWA
5-.HOSETSU
6-.ISO ARASHI
7-.FUBUKI
8-.KATAHO                                                              
9-.TATSUMAKI
10-.CHO YOKU / UYOKU
11-.YUME OTOSHI
12-.KOSHI ORI


HONTAI KISHIN CHOSUI RYU KUKISHINDEN DAKENTAIJUTSU:

1-.HOSETSU
2-.ISO ARASHI
3-.RYUSETSU
4-.FU BUKI
5-.KATAHO
6-.TATSUMAKI
7-.URA NAMI
8-.KATANAMI
9-.KASUMI GAKE
10-.TAKI NO SE
11-.SHIO KAZE
12-.SHIHO URA

                                               CHUDEN NO GATA


KUKISHINDEN RYU DAKENTAIJUTSU:

1-.URA NAMI
2-.TENCHI
3-.KATA NAMI
4-.KASUMI GAKE
5-.TATSU NO SE (TAKI NO SE)
6-.SHIO KAZE
7-.YAMA ARASHI
8-.RYU FU (YANAGI KAZE)
9-.TATSUNAMI
10-.KOBI (TORA O / KO O)
11-.JUGAN
12-.SHIHO DORI


TORA NO MAKI:

1-.URA NAMI
2-.TENCHI
3-.KATA NAMI
4-.KASUMI GAKE
5-.TATSU NO SE (TAKI NO SE)
6-.SHIO ARASHI
7-.YAMA ARASHI
8-.RYU FU (YANAGI KAZE)
9-.TATSUNAMI
10-.KOBI (TORA O / KO O)
11-.KASANE IWA
12-.SHIHO DORI


HONTAI KISHIN CHOSUI RYU KUKISHINDEN DAKENTAJUTSU:

1-.ARA KOMA
2-.KASOKU
3-.CHIKUSEI
4-. YUME MAKURA
5-.SUSO OTOSHI
6-.ISO NO WA
7-.KOBI
8-.JUGAN
9-.KIMON
10-.URA KIMON
11-.UKIMO
12-.RANPU

No hay comentarios:

Publicar un comentario