martes, 28 de abril de 2015

Kukishin Ryu Hiken Jutsu 九鬼神流半棒術九鬼神流半棒術 Kukishin Ryu Hanbo Jutsu


初傳之型  Shoden no Kata

片手打     Katate Uchi
突落        Tsuki Otoshi
打技        Uchi Waza
流捕        Nagare Dori
霞掛        Kasumi Gake
行違        Iki Chigae
顔碎        Kao Kudaki
当返        Ate Kaeshi
逆落        Saka Otoshi


Koshi Ori中傅之型  Chūden no Kata
小手返     Kote Gaeshi                                                                                            
払技        Harai Waza
外技        Soto Waza
 逆落        Saka Otoshi奥傅之型  Okuden no Kata

跳落        Hane Otoshi
股掛        Mata Gake
小手払     Kote Harai

No hay comentarios:

Publicar un comentario