miércoles, 17 de junio de 2015

九鬼神流 Bo jutsu
五法              Gohō
裏五法           Ura Gohō
差合              Sashi Ai
船張              Funa Bari
鶴の一足        Tsuru no Issoku
裏一足           Ri Iissoku
             Suso Otoshi
裏裾落           Ura Suso Otoshi
一本杉           Ippon Sugi
瀧落              Taki Otoshi
虚空              Kokū
笠之内           Kasa no Uchi
太刀落           Tachi Otoshi
                Harai
小手附           Kote Tsuki
向詰              Mukōzume
蹴拳              Keri Age
撃留              Gekiryū
附入              Tsukeiri
五輪碎           Gorin Kudaki
天地人           Tenchijin
前広              Maehiro
両小手           Ryō Kote
浦波              Ura Nami
玉返              Tama Gaesh

No hay comentarios:

Publicar un comentario